Viemärilaitos

Reisjärven viemärilaitoksella puhdistetaan noin 300 talouden jätevedet. Viemäriverkosto sijoittuu kunnan taajama-alueelle. Jätevedet puhdistetaan biologisessa puhdistamossa vesioikeuden lupaehtojen mukaisesti. Haja-asutusalueelta kertyvät umpikaivojätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamolla. Sakokaivolietteitä puhdistamo ei pysty käsittelemään vaan lietteet on kuljetettava muille lähialueen puhdistamoille. Puhdistamolietteet käsitellään turvesuodatusaltailla.

Jäteveden käsittelymaksu on 2,23 €/m³ (sis. alv 24%). Liittymismaksun peruste on 1,37€ x kerrottu kerrosala. Vuosittain laskutettava jätevesimäärä on noin 60 000 m³.

Viemärilaitoksen hoidosta vastaa yrittäjä Pauli Niemi puh. 040 5858 830.

Laskutus ja sopimusasiat

Jätevesilaskutus suoritetaan neljännesvuosittain. Laskutus koostuu kolmesta ennakkolaskusta ja tasauslaskusta vesilaskun yhteydessä.

Laskutus- ja sopimusasioissa voit olla yhteydessä R-Lämpöön.