Viemärilaitos

Reisjärven viemärilaitoksella puhdistetaan noin 300 talouden jätevedet. Viemäriverkosto sijoittuu kunnan taajama-alueelle. Jätevedet puhdistetaan biologisessa puhdistamossa vesioikeuden lupaehtojen mukaisesti. Haja-asutusalueelta kertyvät umpikaivojätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamolla. Sakokaivolietteitä puhdistamo ei pysty käsittelemään vaan lietteet on kuljetettava muille lähialueen puhdistamoille. Puhdistamolietteet käsitellään turvesuodatusaltailla.

Uusi hinta 1.7.2022 alkaen (sisältää alv. 24%)

– jäteveden käsittelymaksu 2,68 €/kuutio
– sakokaivojäte 18 €/kuutio
– perusmaksu + 20 %

Viemärilaitoksen hoidosta vastaa yrittäjä Pauli Niemi puh. 040 5858 830.

Laskutus ja sopimusasiat

Jätevesilaskutus suoritetaan neljännesvuosittain. Laskutus koostuu kolmesta ennakkolaskusta ja tasauslaskusta vesilaskun yhteydessä.

Laskutus- ja sopimusasioissa voit olla yhteydessä R-Lämpöön.

Tilinpäätösasiakirjat

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus